Interesul pentru cultivarea tradiţiilor ostăşeşti de altădată datează de la mijlocul anilor 1980 când au fost organizate primele prezentări în public ale uniformelor militare purtate odinioară de ostaşii români. Aceste acţiuni s-au intensificat la sfârşitul anilor 1990 şi mai ales după 2000, odată cu organizarea “Zilelor Muzeului Militar Naţional”. În mai 2004, cu ocazia ediţiei din acel an a „Zilelor Muzeului Militar Naţional”, un grup de entuziaşti, istorici şi colecţionari de Militaria, au hotărât să pună bazele asociaţiei “6 Dorobanţi”, care să comemoreze tradiţiile Regimentului 6 Dorobanţi “Mihai Viteazul”, una dintre cele mai prestigioase unităţi a armatei române.

Asociaţia îşi propune să realizeze următoarele obiective:

  • promovarea tradiţiilor militare româneşti, în special ale Regimentului 6 Dorobanţi "Mihai Viteazul" (1872-1947) ;
  • organizarea şi participarea la reconstituiri şi demonstraţii cu caracter istorico-militar, având drept scop educarea publicului, şi în special a tinerii generaţii, în spiritul respectului faţă de tradiţiile militare româneşti, de cunoaştere a momentelor importante ale istoriei naţionale şi universale, a aspectelor cotidiene ale vieţii ostăşeşti, omagierii militarilor şi civililor care în momente dramatice ale istoriei şi-au făcut datoria faţă de patrie;
  • participarea, cu uniforme, armament şi accesorii de echipament de epocă, la acţiuni de comemorare a unor evenimete istorico-militare prin defilări, prezentări şi mânuiri de arme, organizarea unor gărzi de onoare;
  • salvgardarea patrimoniului istorico-militar (uniforme, echipament, armament şi tehnică militară de epocă, decoraţii, documente, lucrări de artă cu subiect istorico-militar, construcţii şi situri istorico-militare);
  • promovarea respectului faţă de militarii altor armate care şi-au servit cu onestitate şi curaj patria;
  • sprijinirea reţelei muzeale naţionale, organizarea sau participarea la expoziţii cu tematică istorico-militară;
  • dezvoltarea colaborarii cu organizaţii similare din străinătate.

Prin activităţile pe care le desfăşoară, asociaţia “6 Dorobanţi" promovează valorile civice, ale democraţiei, statului de drept. Ele se desfăşoară cu stricta respectare a legislaţiei române în vigoare.

Celor 8 membri fondatori li s-au adăugat în decursul timpului alţi entuziaşti astfel încât la sfârşitul anului 2006 grupul era alcătuit din 19 membri activi şi simpatizanţi. În primăvara anului 2006 a fost înfiinţată o secţie a asociaţiei "6 Dorobanţi" la Ploieşti, care comemorează tradiţiile Regimentului 4 artilerie “Regele Ferdinand I”, cea mai veche unitate de artilerie din armata română.

Majoritatea membrilor asociaţiei şi-au confecţionat sau achiziţionat uniforme şi echipament în conformitate cu modelele utilizate de ostaşii români în timpul perioadelor istorice pe care le comemoreaza. Ei dispun de câte o uniformă aparte, cu echipamentul şi armamentul alb aferent, pentru fiecare din aceste epoci. Uniformele sunt purtate la toate activităţile la care membrii asociaţiei participă. Mare parte a armamentului de foc este deocamdată împrumutat de la Muzeul Militar Naţional, instituţie cu care asociaţia "6 Dorobanţi" colaborează la majoritatea activităţilor cu caracter istorico-militar. Urmează ca în viitor, în conformitate cu prevederile legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, cât mai mulţi membri ai asociaţiei să-şi achiziţioneze propriile arme de foc cu care să participe la acţiunile de evocare şi comemorare istorică.

La activităţile noastre, desfăşurate atât în ţară cât şi în străinătate, cooperăm cu membrii unor asociaţii istorico-militare similare din Europa care comemorează tradiţiile armatelor respective şi cu care am stabilit relaţii de prietenie şi colaborare, urmărind promovarea aceloraşi nobile valori.

Vă rugăm să ne contactaţi pentru informaţii suplimentare privind asociaţia noastră şi am fi onoraţi dacă, animaţi de aceeşi pasiune pentru istoria militară, vă veţi alătura grupului nostru.